Agardh Consulting Rekrytering inom Life Science, Med tech och IT.

Vi erbjuder tjänster inom HR, framförallt inom Life Science, Med tech och IT – djupgående företagsanalys, search, urval, intervjuer, personlighets- och färdighetstester, second opinion och referenstagning.

Lång erfarenhet, engagemang och en god förståelse för den nordiska marknaden präglar vårt arbete.

Tjänster

Vi genomför hela rekryteringsprocessen, inklusive djupgående analys av företag och kravprofiler, search, urval, intervjuer, testning, referenstagning och presentation av kvalificerade kandidater.

De flesta av våra kunder är företag inom life science och med tech.

Exempel på roller som vi har hjälpt kunder att rekrytera:
Finance Controller – Medical Quality Specialist – Regulatory Affairs Assistent – Marketing Coordinator – Communication Specialist – Key Account Manager – Tender specialist – Post Market Surveillance Specialist – Head of Operations – Quality Assurance Officer – Head of Operations.

Certifiering

DNV GL är ett globalt ledande kvalitetssäkringsföretag. Deras standard för certifiering av rekryterare sätter en miniminivå för kompetensen hos rekryterare, vilket bidrar till en kompetenshöjning både hos branschen som helhet och hos den enskilda rekryteraren.

Pernilla är en av få Certifierade Rekryterare i Sverige  där certifieringen är ett intyg på att hon har den kompetens som behövs för att genomföra en professionell rekrytering.

Vi är även certifierade för att göra personlighetstest (OPQ och Elements), Motivationstest och färdighetstester (numeriskt, induktivt och verbalt) från SHL och TalentQ.

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information!

Pernilla Agardh
Telefon 072 249 94 80
pernilla@agardhconsulting.se
https://www.linkedin.com/in/pernillaagardh/

Adress:
The Spark, Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 LUND​